Milyen szerződéssel? Jogi rugalmasság

Milyen szerződéssel? Jogi rugalmasság

Ide soroljuk a vállalkozói, megbízási szerződéseket, határozott idejű szerződéseket és mindazokat, amelyek a jog adta rugalmasságot alkalmazzák.

  • Határozott idejű foglalkoztatásról beszélhetünk abban az esetben, amikor a munkaviszony megszűnésének egyértelmű időpontját is meghatározzák a felek.
  • Több munkáltató által létesített munkaviszony: ennél a foglalkoztatási formánál a munkavállaló ugyanazt a tevékenységet több munkáltató felé teljesítheti akár egyidejűleg, akár időben elkülönülten.
  • Diákmunka: Munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet – az iskolai szünet alatt – az a tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat.
  • Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult.