Miért is fontos a rugalmasság a vállalkozás életében?

Motiváció

Miért éri meg egy vállalkozásnak, hogy a rugalmassággal foglalkozzon?

A vállalkozás rugalmassága egy olyan mechanizmus, amely a versenyképesség növelését és az üzleti környezet változásaihoz való alkalmazkodást segíti elő. A rugalmasság bevezetése hozzásegít a munkaerő-piaci kereslet és kínálat nagyobb összhangjához, ezáltal növekvő eredményességet, valamint termelékenységet ígér.

Milyen fajta rugalmasság segíti mindezt?

Funkcionális rugalmasság: A munkatársak képesek a szervezeten belül különböző feladatok és funkciók ellátására. Mindez olyan munkaerő-állományt feltételez, amely részesül a különböző területek megfelelő képzéseiben, mélységében ismeri a vállalkozás munkafolyamatait és uralkodó kultúráját, valamint azonnal képes reagálni a külső környezet gyors változásaira.

Numerikus rugalmasság: A vállalkozás képes meglévő munkaerő-állományát rövid időn belül növelni vagy csökkenten annak érdekében, hogy a munka ellátásához szükséges, illetve a gazdaságosan alkalmazható foglalkoztatotti létszám közötti összhangot a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa. Ez a fajta rugalmasság leginkább a különböző szerződéses formákkal, illetve a munkaidő változtatásával érhető el.

Pénzügyi rugalmasság: A jövedelmek, illetve a bérköltségek rugalmas módosítása az egyéni és szervezeti teljesítmény alapján - ami főként flexibilis bérezési és nyereségelosztási rendszerek alkalmazásával érhető el.

Rugalmasság típusai

Kihívások

A technológiai, ICT megoldások fejlődése folyamatosan új kihívások elé állítja mind a munkavállalókat, mind a munkaadókat. Folyamatosan alkalmazkodni kell az új technológiai megoldásokhoz, amelyeket a gyakorlatba is beépítenek.

Y-generáció megjelent a munkaerőpiacon, mint jól képzett, nyelveket kiválóan beszélő, az IT-eszközöket professzionális módon kezelő munkavállalók. Karrierelvárásaik és motivációjuk szerint számukra fontos a térbeli és időbeli rugalmasság, az inspiráló, alakítható környezet.

Társadalmi felelősségvállalás és családbarát munkahely megteremtésének célja, hogy a vállalkozások vonzó munkaadóként képessé váljanak a szakképzett munkaerő megszerzésére és megtartására, továbbá növeljék az alkalmazottak motivációját, és a termelékenységet.

Stratégia, teljesítményrendszerek kidolgozása és adminisztrációs-jogi feladatok kihívásai, a szerződéses formák változatossága, az időbeosztás, a változó bér mérése és kialakítása nagy feladatokat ró a felelős menedzsmentre. Az adminisztráció bonyolultságának növekedése, az egyes menedzseri feladatok hangsúlyosabbá válása kihívást jelent a menedzseri munka területén.

A rugalmas vállalkozás projekt a fenti kihívások adta problémák feltárásában és a hozzákapcsolódó szervezetfejlesztési feladatok meghatározásában tud Önnek szolgáltatásaival segítséget nyújtani.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy vállalkozása számára a megfelelő rugalmas foglalkoztatási megoldásokat tudjuk ajánlani!

Érvek

Milyen előnyökkel jár, ha a kihívásokra a megfelelő válasszal reagál a vállalkozása?

10 ÉRV, amiért megéri:

  1. A projekt segítségével a teljes szervezet és struktúra átalakulhat, modernebbé, újszerűbbé válhat, ezáltal hatékonyabb működést képes produkálni, amely versenyelőnyt jelent.
  2. Új kapacitások kerülhetnek kialakításra a vállalkozás égisze alatt.
  3. Új foglalkoztatási módszertanokkal hatékonyabb vállalkozás fejleszthető.
  4. A rugalmas munkahelyek kialakítása által új beosztások, új munkaformák jelenhetnek meg a cégnél, ami akár új motivációt is hoz.
  5. Számos jó képességű ember van a munkaerőpiacon, akiket az eddig megszokottól eltérő körülmények között célszerű alkalmazni.
  6. A rugalmas foglalkoztatási csomag kialakításának folyamata által a szervezet minden egyes szereplője jobban megismerheti önmagát, képességeit, készségeit.
  7. A vállalkozás csapatszelleme megerősödik, ezzel együtt a vállalkozás iránti lojalitás is nő.
  8. Új módszertanok által a munkafolyamatok, a termelés, és a szolgáltatás minősége egyaránt javulhat, hiszen a cégek teljes körűen felmérésre kerülnek.
  9. A projekt segítségével javulni fog a vállalat belső és külső (piaci) kommunikációja.
  10. A vállalkozás rugalmas foglalkoztatási tevékenysége a felelős vállalati magatartáshoz is hozzájárul, mindez a vállalati imázs szempontjából nagyon jól kommunikálható.